FLA Vuosikokous 22.11 klo 18, NJK

Tervetuloa Finnish Laser Association sääntömääräiseen vuosikokoukseen 22.11.2018 klo 18, NJKn kokoushuoneeseen. Kokouksessa käsitellään säännön 11 määräämät asiat.

ESITYSLISTA

1§ Kokouksen avaus, laillisuus ja päätäntävaltaisuus

2§ Kokouksen järjestäytyminen

-puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

3§ Hallituksen toimintakertomus

4§ Yhdistyksen tilinpäätös

5§ Vastuuvapauden myöntäminen tili-ja vastuuvelvollisille

6§ Seuraavan vuoden talousarvio ja jäsenmaksun suuruus

7§ Hallituksen vaalit

– hallituksen jäsenmäärän suuruus ja hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

8§ Toiminnantarkastajan valinta

9§ Vuoden 2019 kilpailuohjelma

10§ Muut esille tulevat asiat

11§ Kokouksen päättäminen

Espoossa 5.11.2018

FLA Hallitus