SM säännöt

Laser-luokan Suomen mestaruuskilpailun säännöt

Suomen Purjehdus ja Veneily hyväksynyt 17.7.2016

1 Osallistuminen

1.1 Laser-luokan Suomen mestaruuskilpailu (SM) on avoin kaikille Laser-veneille, jotka täyttävät

luokkasääntöjen vaatimukset. Kilpailu on avoin myös ulkomaisille veneille. SM-mitalisijat

määräytyvät kuitenkin siten, että ulkomaiset veneet ohitetaan lopullisessa tulosluettelossa.

1.2 Kilpailijan pitää olla Suomen Purjehdus ja Veneily (SPV) jäsenseuran jäsen sekä Finnish Laser

Associationin (”luokkaliitto”) jäsen, joka on suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa ennen

kilpailua. Ulkomaisten kilpailijoiden pitää olla vastaavien omien järjestöjensä jäseniä.

2 Laserin takilat

Nämä säännöt koskevat Standard-, Radial- ja 4.7-takilaisia Laser-veneitä. Takilatyyppeihin

viitataan tuonnempana ”luokkina”. Kullakin luokalla on oma SM-kilpailunsa, eikä tietyn luokan

SM-kilpailussa saa käyttää muun luokan takilaa. Standard- ja 4.7-luokkien kilpailut suositellaan

pidettäviksi yhtä aikaa ja samassa paikassa.

3 Kilpailukutsu ja ilmoittautuminen

Kilpailukutsu pitää julkaista luokkaliiton verkkosivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä

kilpailupäivää.

4 Kilpailun kieli

Kilpailun Virallinen kieli on suomi tai englanti. Valittu Virallinen kieli tulee ilmoittaa kilpailukutsussa

ja kilpailuohjeissa. Englannin kieli on suositeltava viralliseksi kieleksi, jos on odotettavissa

merkittävää ulkomaista osanottoa kilpailuun. Suositellaan, että kilpailukutsu ja purjehdusohjeet

laaditaan myös suomen ja ruotsin kielellä. Kielten ristiriitatapauksessa valitulla Virallisella kielellä

oleva teksti on ratkaiseva.

5 Radat ja ajat

5.1 Ratakuvion on oltava luokkaliiton hyväksymä.

5.2 Enimmäisaika on 90 minuuttia. Ellei yksikään vene ole ohittanut ensimmäistä kääntömerkkiä

30 minuutin kuluttua lähtöviestistä, purjehdus mitätöidään.

5.3 Veneet, jotka eivät tule maaliin 20 minuutin kuluessa ensimmäisen, radan purjehtineen veneen

maaliin tulosta, kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF) (muutos kilpailusääntöihin 35, A4 ja A5).

5.4 Tavoiteaika on 60 minuuttia.

6 Pistelasku ja purjehdusten luku

6.1 Standard- ja Radial- luokan kilpailuohjelmassa on joko 8–9 purjehdusta kolmen päivän aikana tai 6 purjehdusta kahden päivän aikana, 3 kumpanakin päivänä.

6.2 4.7-luokan kilpailuohjelmassa on joko a) 6 purjehdusta kahden päivän aikana, 3 kumpanakin

päivänä, tai b) sama määrä kuin Standard- ja Radial-luokissa.

6.3 Samana päivänä saa olla enintään 4 purjehdusta. Kilpailun viimeisenä päivänä ei anneta

mitään varoitusviestiä klo 16:n jälkeen.

6.4 Neljä purjehdusta on suoritettava, jotta kilpailu olisi pätevä SM-kilpailu.

6.5 a) Kun vähemmän kuin 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen

kaikista purjehduksista saamien pistemäärien summa.

b) Kun vähintään 5 purjehdusta on suoritettu, veneen kokonaispistemäärä on sen kaikista

purjehduksista saamien pistemäärien summa, josta jätetään pois sen huonoin pistemäärä.

7 Palkinnot

7.1 Standard-luokassa jaetaan kolmelle ensimmäiselle suomalaiselle SPV:n mestaruusmitalit.

Juniorit kilpailevat luokassa SPV:n SM-sääntöjen tarkoittamana junioriluokkana. Kolmelle parhaalle

juniorille jaetaan SPV:n mestaruusmitalit. Purjehtija on juniori sen vuoden loppuun, jona hän

täyttää 20.

7.2 Radial-luokassa jaetaan kolmelle ensimmäiselle suomalaiselle SPV:n mestaruusmitalit.

Naiset kilpailevat luokassa SPV:n SM-sääntöjen tarkoittamana Olympialuokkana. Kolmelle

parhaalle suomalaiselle naiselle jaetaa SPV:n mestaruusmitalit. Juniorit kilpailevat luokassa SPV:n

SM-sääntöjen tarkoittamana junioriluokkana. Kolmelle parhaalle juniorille jaetaan SPV:n

mestaruusmitalit. Purjehtija on juniori sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 18.

7.3 Juniorit kilpailevat 4.7-luokassa SPV:n SM-sääntöjen tarkoittamana junioriluokkana. Kolmelle

ensimmäiselle suomalaiselle jaetaan SPV:n mestaruusmitalit. Purjehtija on juniori sen vuoden

loppuun, jona hän täyttää 17.

7.4 Suositellaan kuutta palkintoa, kun veneitä on yli 20 luokassaan, ja kymmentä, kun veneitä on

yli 40 luokassaan.

7.5 Standard-luokassa palkitaan lisäksi paras enintään 18 vuotta kilpailuvuonna täyttävä ja

veteraani-ikäluokkien Apprentice, Master ja Grand Master parhaat. Suositellaan, että myös paras

nainen palkitaan.

7.6 Radial-luokassa palkitaan lisäksi veteraani-ikäluokkien Apprentice, Master, Grand Master ja

Great Grand Master parhaat.

7.7 4.7-luokassa palkitaan lisäksi paras enintään 14 vuotta kilpailuvuonna täyttävät tyttö ja poika.

7.8 Lisäksi jaetaan luokkaliiton erikseen määritellyt kiertopalkinnot.

8 Tulosten ilmoittaminen

8.1 Kilpailun järjestäjän pitää kahden viikon kuluessa toimittaa tulokset SPV:lle ja luokkaliitolle

sähköpostitse.

8.2 Suositellaan, että tulokset toimitetaan päivittäin ainakin Helsingin Sanomille sekä lopputulokset

myös paikallisradiolle ja Suomen Tietotoimistolle.

9 Näiden sääntöjen muuttaminen

9.1 Näiden sääntöjen muuttaminen vaatii sekä SPV:n että luokkaliiton hallituksen hyväksymisen.

9.2 SPV on hyväksynyt nämä säännöt alussa mainittuna päivänä. Luokkaliiton hallitus on

3.3.2011 hyväksynyt ne.