Siirry suoraan sisältöön
ILCA Finland — Suomen ILCA-luokkaliitto » Säännöt » Karsintasäännöt

Karsintasäännöt

FINNISH LASER ASSOCIATION 17.5.2003

Karsintasäännöt kansainvälisiä arvokilpailuja varten

1 § Suomen Purjehtijaliiton (SPL) laatimat karsintasäännöt esim. olympiakisoihin ovat ensisijaisesti määräävät, eli ohittavat nämä säännöt.

2 § FLA:n hallitus voi päättää, että ISAF maailmanranking voi ohittaa nämä säännöt.

3 § Kansainvälisten arvokilpailujen edustuspaikkojen jakoa varten – muilta osin kuin pykälissä 1 ja 2 on todettu – käytetään seuraavaa karsintajärjestelmää. Arvokilpailuja ovat normaalisti kilpailut, joihin on määrätty rajoitettu osanottajakiintiö (OL, MM, EM, PM ja muut kansainväliset laserluokan kilpailut). Hallituksella on oikeus lisätä tai poistaa arvokilpailuja karsittavien kilpailujen listalta.

4 § KARSINTAKILPAILUOHJELMA

Karsintakilpailuohjelma on päätettävä vuosittain joko vuosi- tai kevätkokouksen yhteydessä, samalla on valittava karsintalistoja ylläpitävä vastuuhenkilö. Karsintakilpailujen ei tarvitse olla GP- sarjan osakilpailuja. Karsintakilpailut tulee järjestää ajallisesti mahdollisimman lähellä varsinaista kilpailua. Lokakuu-toukokuun alun välisiin kilpailuihin karsinta suoritetaan kuitenkin jo edellisen kauden syksyllä.

5 § KARSINNAN PISTELASKUMENETELMA

Yhdestä tai useammasta karsintakilpailusta lasketaan ”Low score” (sijaluku) pistelaskumenetelmällä osapurjehdukset yhteen siten, että enintään 25% purjehduksista saadaan jättää huomioimatta lopputuloksia laskettaessa. Päteviin karsintoihin vaaditaan vähintään kolme hyväksyttyä osapurjehdusta. (Low score: 1.=1 p, 2.=2p, 3.=3p …) (yli 15 lähtöä 4 pois, 15-12 lähtöä 3 pois, 11-8 lähtöä 2 pois, 7-4 lähtöä 1 pois)

6 § Tasapisteissä voittaa se, jolla on enemmän 1. sijoja, jos nämä ovat samat, voittaa se jolla on enemmän 2. sijoja, jos nämäkin ovat samat voittaa se, jolla on eniten 3 sijoja, jne.

7 § Mikäli purjehtija todistettavan sairauden tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi joutuu jäämään pois joistakin lähdöistä, voi liiton hallitus luotettavan selvityksen jälkeen ja erillisestä pyynnöstä antaa harkintansa mukaisen hyvityksen purjehtijan karsintapisteisiin.

8 § DNE:n voi jättää pois karsintapisteitä laskettaessa.

9 § Mikäli yksi tai useampi edustusjoukkueeseen valittu luopuu paikastaan, niin karsintatuloksissa seuraavana oleva saa paikan.

10 § Karsintatuloksia voidaan käyttää myös avustusten jaon perustana.

11 § Viimeisin karsintatulos on voimassa, kunnes saadaan uusi karsintatulos.

12 § Näiden sääntöjen muuttamista tai mitätöimistä varten tarvitaan määräenemmistö liittokokouksessa. Liittokokous on vuosi- tai kevätkokous tai muu hallituksen omasta tai jäsenistön toivomuksesta koollekutsuma kokous.

Nämä säännöt on hyväksytty FLA:n kevätkokouksessa 17.5.2003 toistaiseksi voimassaoleviksi.