Siirry suoraan sisältöön
Vuosikokous 2023 ja ranking-sarjan palkintojenjako

Vuosikokous 2023 ja ranking-sarjan palkintojenjako

Tervetuloa Finnish Laser Association -yhdistyksen vuosikokoukseen 30.11.2023 klo 18 ESF:lle osoitteeseen Amiraalinsatama 3.

Tilaisuus aloitetaan ranking-sarjan palkintojenjaolla. Palkintoja jaetaan kunkin luokan ranking-sarjan kolmelle parhaalle purjehtijalle sekä ILCA 6- ja 7 -luokan masters-sarjan voittajille. Palkinnonsaajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla palkintojenjaossa palkinnon saadakseen. Muutoin palkinto jaetaan seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle paikalla olevalle purjehtijalle.

Ranking-kokonaistulokset

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä täyttämällä tämän kutsun lopussa oleva lomake 29.11. mennessä. Teams-kokouslinkki toimitetaan sähköpostitse. Etäyhteydellä kokoukseen osallistuvilla jäsenillä ei ole äänioikeutta mahdollisissa suljetuissa äänestyksissä. Kokouksessa vahvistettavaksi esitettäviin asiakirjoihin on mahdollista tutustua etukäteen olemalla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen ilca.finland(ät)gmail.com.

Kokouksessa käsiteltäviin muihin asioihin esitettäväksi tulevat asiat tulee lähettää sähköpostitse liiton osoitteeseen ilca.finland(ät)gmail.com tai tämän kutsun lopussa olevalla lomakkeella viimeistään 23.11.

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat.

3 § Esityslistan hyväksyminen

4 § Yhdistyksen toimintakertomuksen vahvistaminen

5 § Yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistaminen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittäminen

6 § Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

7 § Tilikauden 2023–2024 talousarvion ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

8 § Hallituksen vaalit
Päätetään hallituksen jäsenmäärän suuruudesta ja valitaan tarvittava määrä hallituksen jäseniä erovuorossa olevien jäsenten tilalle ja päätetyn jäsenmäärän saavuttamiseksi.

9 § Toiminnan- tai tilintarkastajien sekä varamiehen valinta
Valitaan toiminta- ja tilikaudelle 2023–2024 yhdestä kahteen toiminnan- tai tilintarkastajaa sekä varamies.

10 § Vuoden 2024 alustavan kilpailuohjelman esittäminen

11 § Muut esille tulevat asiat

12 § Kokouksen päättäminen

Etäosallistumisilmoittautumislomake