Siirry suoraan sisältöön
Home » Vuosikokous ja ranking-sarjan palkinnot

Vuosikokous ja ranking-sarjan palkinnot

Tervetuloa Finnish Laser Association -yhdistyksen vuosikokoukseen 28.11.2022 klo 19 NJK:n klubitalolle Koivusaareen.

Tilaisuus aloitetaan ranking-sarjan palkintojenjaolla. Purjepalkinnot jaetaan kunkin luokan ranking-sarjan voittajille sekä ILCA 6 ja 7 -luokan masters-sarjan voittajille. Palkinnonsaajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla palkintojenjaossa palkinnon saadakseen. Muutoin palkinto jaetaan seuraavaksi parhaiten sijoittuneelle paikalla olevalle purjehtijalle. Ranking-sarjan kokonaistulokset julkaistaan lähipäivinä ja voittajille ilmoitetaan lisäksi henkilökohtaisesti.

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Etäosallistumisesta on ilmoitettava liiton sähköpostiin ilca.finland@gmail.com 27.11. mennessä. Teams-kokouslinkki toimitetaan sähköpostitse.

Kokouksessa käsiteltäviin muihin asioihin esitettäväksi tulevat asiat tulee lähettää sähköpostitse liiton osoitteeseen ilca.finland@gmail.com viimeistään 27.11.

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätäntävaltaisuus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

3 § Yhdistyksen toimintakertomus

4 § Yhdistyksen tilinpäätös

5 § Vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

6 § Seuraavan vuoden talousarvio ja jäsenmaksun suuruus

7 § Hallituksen vaalit

Hallituksen jäsenmäärän suuruus ja hallituksen jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle

8 § Toiminnantarkastajan valinta

9 § Yhdistyksen nimen muuttaminen

Vahvistetaan kevätkokouksen 2022 päätös yhdistyksen nimen muuttamisesta muotoon ILCA Finland.

10 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Vahvistetaan kevätkokouksen 2022 päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta seuraavasti:

1 §
Nykyinen muoto
”Yhdistyksen nimi on Finnish Laser Association ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.”
muutetaan muotoon
”Yhdistyksen nimi on ILCA Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.”

10 §
Nykyinen muoto
” Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.10. ja päättyy 30.9. Tilinpäätös on esitettävä tarkistettavaksi 15.10. mennessä ja tilintarkastijen pitää lokakuun aikana antaa lausuntonsa kirjallisesti. Tilintarkastijien toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilivuosi.”
muutetaan muotoon
” Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa 1.10. ja päättyy 30.9. Tilinpäätös on esitettävä tarkistettavaksi 15.10. mennessä ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien pitää lokakuun aikana antaa lausuntonsa kirjallisesti. Toiminnan- ja tilintarkastajien toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilivuosi.”

11.1 § 2 ja 8 kohta
Nykyinen muoto
” hallituksen selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä tilintarkastajien lausunto” ja ” kahden tilintarkastajien vaalit ja yksi varamies näille”
muutetaan muotoon
” hallituksen selvitys yhdistyksen taloudellisesta asemasta sekä toiminnantarkastuskertomus tai tilintarkastajien lausunto” ja ”yhdestä kahteen toiminnan- tai tilintarkastajan vaalit ja yksi varamies näille”

11 § Vuoden 2023 alustava kilpailuohjelma

12 § Muut esille tulevat asiat

13 § Kokouksen päättäminen